Økonomisk rådgivning

Har du problemer med å styre økonomien på en god måte og sliter med å betale gjeld og regninger, bør du ta tak i problemene så fort som mulig - og før de blir uoverkommelige.

Vi kan bistå deg med følgende:

  • Lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
  • Finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
  • Gjøre avtaler med dem du skylder penger
  • Få opplysninger om rettigheter og plikter
  • Dersom du har mye gjeld det er umulig å betjene, få hjelp til å søke gjeldsordning
  • Hjelp til oppfølging av aktuelle kreditorer
  • Kontakt med namsmannen/ megler
  • Refinansiering med sikkerhet i bolig