Oferta agenta 

Jako agent finansowy dla banków, musimy przygotować i promować aplikację dotyczącą umów depozytowych, umów kredytowych, umów poręczeń i / lub produktów kartowych do jednego lub większej liczby wyżej wymienionych banków. Wniosek musi zawierać kompletne i poprawne informacje na temat wszystkich istotnych kwestii dla pożądanego produktu.

Następnie bank dokonuje niezależnej oceny aplikacji, na podstawie której wykorzystywane są informacje od klienta i agenta oraz innych źródeł. Zauważamy, że jako agent finansowy otrzymujemy prowizję od banków na podstawie umów zawartych na pożyczkach itp. przekazywane przez nas.

Otrzymujemy prowizje / opłaty od wyżej wymienionych banków, w związku z czym nie poniosą Państwo żadnych kosztów jako klient ARK Finans AS udzielający pożyczek w tych bankach,

ref. Sekcja 88 ustawy o umowach finansowych Jesteśmy prawnie zobowiązani do zapewnienia, że ​​zobowiązania banku wobec klienta zostaną spełnione w ramach zlecenia, które otrzymaliśmy od danego banku.

Jeśli bank naruszy zobowiązania dotyczące określonych produktów, klient może nałożyć wszelkie sankcje za zwłokę, mające zastosowanie bezpośrednio do danego banku.

Jeśli nasze potencjalne naruszenie dotyczy innych spraw, takich jak udzielone przez nas porady inwestycyjne, skargi można kierować do banku tylko wtedy, gdy jesteśmy powiązani z agentem danego banku zgodnie z sekcją 10-16 ustawy o obrocie papierami wartościowymi.